Theo dõi trên

Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân

24/08/2022, 05:26

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn tái lập tỉnh Bình Thuận năm 1992 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tham gia tập hợp, đoàn kết mọi người dân không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, biến “triệu người như một” trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

202208120921261.jpeg

Đổi mới phương thức hoạt động

Bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Trong các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh luôn xác định tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển 3 trụ cột của tỉnh là “công nghiệp, nông nghiệp, du lịch”. Dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Để đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu trên, trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn tái lập tỉnh (1992 – 2022), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, với chủ đề: “Cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đoàn kết, trung thực, tự tin, hướng mạnh về cơ sở”, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong 30 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào. Hoạt động của MTTQ các cấp ngày được nâng cao hiệu quả theo hướng sâu sát, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe, tham mưu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường quan hệ mật thiết với nhân dân. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung vào 5 chương trình hành động, đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới... Một trong những đổi mới nội dung, giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả là coi trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

202208120921262.jpeg

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bám sát nhiệm vụ của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh tập trung vào “3 trụ cột của tỉnh, đó là công nghiệp, nông nghiệp, du lịch” để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy trong nhân dân lòng tự hào dân tộc, nâng cao tính tự giác, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Với phương châm “Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”, trong những năm qua MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động để nhân dân hiến hàng trăm ngàn mét đất, tham gia hàng ngàn ngày công lao động, đóng góp hàng chục ngàn tỷ đồng để tham gia làm đường giao thông nông thôn, hàng chục ngàn km đường điện ánh sáng an ninh... đã tô điểm thêm diện mạo mới ở nông thôn tỉnh nhà.

202208120921264.jpeg

Theo bà Linh, để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên… kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Có thể thấy, những thành tựu to lớn đạt được trong 30 năm qua của MTTQ tỉnh là kết quả tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp, của đồng bào các dân tộc - tôn giáo trong tỉnh.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dấu ấn “Dân vận khéo” vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bình Thuận hiện có 34 dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm trên 8,3% dân số toàn tỉnh. Vùng đồng bào DTTS được tỉnh xác định là khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chính bởi vậy, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân