Theo dõi trên

Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS và miền núi

15/08/2023, 05:58 - Lượt đọc: 384

Như chúng ta đã biết, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp (PBGDPL), công tác PBGDPL nói chung và PBGDPL đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tương đối toàn diện trong những năm vừa qua, có trọng tâm, trọng điểm.

Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói chung, PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng đã được nâng lên và coi đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

phap-luat-2.jpg
Tăng cường công tác vận động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến từng thôn bản. Ảnh minh họa.

Điều này thể hiện rõ nét từ việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về PBGDPL, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, thiết chế Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp từng bước được kiện toàn. Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia PBGDPL. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL được quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, sáng tạo, bám sát yêu cầu của thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền và các đối tượng đặc thù, trong đó có người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông dự thảo chính sách từ sớm, từ xa, tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu và tuân theo pháp luật. Thông qua PBGDPL, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là chương trình PBGDPL đã được các địa phương tổ chức khá toàn diện về các nội dung pháp luật thiết thực với đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo để đưa pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có xây dựng, phát sóng chương trình truyền hình, phát thanh, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung PBGDPL và vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, PBGDPL, xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm PBGDPL ở cơ sở. Theo Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Việc tổ chức các lớp nhằm cung cấp, phổ biến nội dung Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các đối tượng tham gia gồm: Cấp ủy, UBND, các ban, ngành đoàn thể cấp xã, Ban Điều hành các thôn và người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2023, Ban Dân tộc dự kiến tổ chức 17 lớp tại các xã: Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc (huyện Tuy Phong); Phan Điền, Phan Tiến, Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Hòa, Phan Hiệp, Phan Thanh (huyện Bắc Bình); Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ, thôn Dân Hiệp xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc); Hàm Cần, Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam); La Ngâu (huyện Tánh Linh).

Phải khẳng định rằng, công tác PBGDPL đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bởi vì nơi đây điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí nhiều nơi còn thấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân còn hạn chế thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật lại càng cần thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành phải coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh những việc đã làm được, công tác PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và tiến hành thường xuyên, đồng bộ, rộng khắp, chú trọng hướng về cơ sở nhất là địa bàn vùng có đông đồng bào dân tộc. Cần lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với từng địa bàn và từng địa phương. Phải thực sự coi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, là người truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến được với nhân dân, với quần chúng được thuận lợi và có hiệu quả hơn…

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Phụ nữ Công an tỉnh: Lập nhiều thành tích trong đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu điều dạy CAND
Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 và Tổng kết đợt thi đua đặc biệt “Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu điều dạy CAND và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS và miền núi