Theo dõi trên

Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác chống khai thác IUU

21/05/2024, 05:07

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với từng nhiệm vụ cụ thể được giao tại Thông báo số 389-TB/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phải xem đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chống khai thác IUU.

z5378099965746_2c82e21960e50186f8df334317dc6209.jpg
Tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Bình Thuận.

Các cơ quan truyền thông và các hội, đoàn thể phải tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cam kết không vi phạm. Vận động người dân kịp thời cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm để ngăn chặn, xử lý. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU, góp phần nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

z5240971914539_817d97e5a074176f59931791ee6c69b4.jpg

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tàu cá theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng và truy xuất nguồn gốc theo đúng quy định; đảm bảo 100% tàu cá phải duy trì kết nối thiết bị VMS từ lúc rời cảng đến khi cập cảng... Tập trung cao điểm, huy động tối đa mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, chuẩn bị tốt các điều kiện để làm việc với Đoàn thanh tra EC sang kiểm tra lần thứ 5 (dự kiến tháng 6/2024)…

z3793113061072_cd554b02c872d81948c77e96795668b3.jpg

Rà soát Quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Thuận với các địa phương có liên quan và với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư) giám sát, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt là tàu cá của tỉnh hoạt động ngoài địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chống khai thác IUU, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU...

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác chống khai thác IUU