Xử lý nghiêm trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân

16/12/2021, 06:41 - Lượt đọc: 96

BT- Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ các biện pháp để giảm tỷ lệ hồ sơ chuyển trả lại và hồ sơ trễ hẹn; thực hiện nghiêm việc xin lỗi, hẹn lại ngày trả kết quả đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn; thường xuyên kiểm tra, rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động cho phù hợp theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Nội vụ phải tăng cường kiểm tra công tác phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp để chậm trễ hồ sơ, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Trước đó (30/11), UBND TP. Phan Thiết đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng  nâng  cao  chất  lượng  phục  vụ, không theo địa giới hành chính. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của thành phố, phường, xã, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4…

 T.THÀNH


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân