Theo dõi trên

Tỷ lệ xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” không vượt quá 20% trên tổng nhân sự?

22/06/2024, 05:47

Ngày 21/6, bạn đọc có ý kiến về tỷ lệ xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” như sau:

minh-hoa-jwim-1703576471.jpg
Ảnh minh họa.

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng 2022, Công văn số 419/BTĐKT.PI ngày 23/4/2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ở câu 30 có hỏi đáp và trả lời về danh hiệu CSTĐ cơ sở không có quy định %, vì theo Luật Thi đua khen thưởng thành tích tới đâu khen thưởng tới đó. Vì vậy không quy định tỷ lệ các phần trăm. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận có Hướng dẫn số 1642/HD-SNV ngày 19/6/2024 của Sở Nội vụ Bình Thuận vẫn tính tỷ lệ % CSTĐCS là không quá 20%. Vì vậy các ban ngành đoàn thể, UBND các huyện trong tỉnh cũng dựa theo văn bản của Sở Nội vụ quy định tỷ lệ phần trăm của chiến sĩ thi đua cơ sở là không quá 20%, trên tổng số lao động tiên tiến và yêu cầu các trường học đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở vượt quá 20%/ LĐTT về họp lại và đề nghị không quá 20%. Vậy theo văn bản của Sở Nội vụ thì chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Như vậy, có sai luật hay không và có được áp dụng để xét thi đua năm học 2023 - 2024 của tỉnh Bình Thuận hay không?

Ngay khi nhận được ý kiến của bạn đọc, cơ quan Báo Bình Thuận đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận thông tin với bạn đọc. Hiện nay, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các Văn bản thi hành hướng dẫn không quy định tỷ lệ % đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Để việc xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đạt hiệu quả, đúng thật chất, mang tính nhân rộng và căn cứ trên cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức có quy định: “Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng… và Điều 12 Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị: Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng”.

Ngoài ra, để việc chi trả tiền thưởng đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đảm bảo theo Quỹ thi đua, khen thưởng được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ có quy định như sau: “Quỹ thi đua, khen thưởng của sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên, được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc quy định tỷ lệ xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” không vượt quá 20% trên tổng số người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” là phù hợp với quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm của cơ quan, đơn vị.

HƯƠNG LAN


(29) Bình luận
Bài liên quan
Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (20/6)
Tuy Phong: Không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khai thác khoáng sản; Báo chí – kênh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả; Cảnh báo TNGT từ mưu sinh nhặt phế liệu trên quốc lộ, cao tốc; Quan tâm cải thiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động; Khai thác hiệu quả các dự án đồi ven biển… là những bài viết đáng chú ý trong số báo in xuất bản ngày 20/6/2024. Mời quý độc giả đón đọc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” không vượt quá 20% trên tổng nhân sự?