CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực
3 tháng trước Xã hội
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, giúp công tác này có chuyển biến tích cực.
 • Coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  8 tháng trước Chính trị
  Dấu ấn nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nửa nhiệm kỳ qua đó là được cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực thực hiện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng bằng nhiều biện pháp hiệu quả.
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  8 tháng trước Chính trị
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 • Quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự
  10 tháng trước Pháp luật
  BTO-Chiều 14/7, Cục Thi hành án Dân sự Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự (THADS).
 • Chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh
  11 tháng trước Chính trị
  BTO-Sáng 19/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 • Ngành Thanh tra đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  một năm trước Pháp luật
  Với nhiều giải pháp và nỗ lực, ngành Thanh tra Bình Thuận phát huy tốt vai trò của mình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 • Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  một năm trước Chính trị
  BTO - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh, cũng như cải thiện điểm số về đánh giá công tác PCTN, tiêu cực cấp tỉnh hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 404 về nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 • Khắc phục hạn chế để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp
  một năm trước Chính trị
  BTO - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa có văn bản gửi các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các đơn vị và địa phương về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 • Hàm Thuận Bắc: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng
  một năm trước Xã hội
  Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc (HTB) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chú trọng công tác này.
 • Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
  một năm trước Chính trị
  Sáng nay 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.
 • Hàm Tân: Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
  2 năm trước Xã hội
  Công tác phòng chống tham nhũng được UBND huyện Hàm Tân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên hàng năm đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhất là công tác công khai minh bạch trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.
 • Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
  3 năm trước Chính trị
  BT- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, đã tiến hành tổng kết công tác nội chính năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và thông qua 2 nội dung khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã yêu cầu phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ “làm chậm sự phát triển”...
 • Hàng ngàn tin, bài tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng
  3 năm trước Xã hội
  BTO- Sơ kết 5 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện, xử lý vụ án tham nhũng, báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết từ năm 2016 đến nay báo và đài PT-TH Bình Thuận đã đăng - phát 1.065 tin, bài trên báo in, báo điện tử, sóng PT-TH phản ánh công tác phòng chống tham nhũng. Nội dung tập trung vào tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng - nhà nước về phòng chống tham nhũng; theo dõi, giám sát, phản ánh quá trình xử lý các các vụ án tham nhũng; phản ánh các phát hiện của cán bộ - nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Trong đó có 210 tin, bài phản ánh các vụ án sai phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh qua kết luận thanh tra, điều tra và truy tố, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực. Sự tham gia tích cực của báo chí góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.
 • Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
  5 năm trước Chính trị
  Hội nghị sẽ đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Thị ủy La Gi đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
  6 năm trước Xã hội
  BT- Ngay từ đầu năm, Thường trực Thị ủy La Gi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và mở hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 • Tuy Phong:Với công tác phòng, chống tham nhũng
  6 năm trước Pháp luật
  BT- Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng tại Tuy Phong luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện, nhờ vậy đã đạt được những kế quả tích cực.
 • Phan Thiết: Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
  6 năm trước Pháp luật
  BT- Ngay từ đầu năm 2017, UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả như: Công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy định cán bộ công chức, viên chức nộp lại quà tặng; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện: “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm quản lý chặt chẽ các thủ tục mới phát sinh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; mở rộng thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”. Song song đó, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong giải quyết hồ sơ; tăng cường chuyển đổi vị trí...
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy: Giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
  6 năm trước Chính trị
  BT- Những năm gần đây, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ở nhiều nơi chưa phát huy hiệu quả, chưa có sự chuyển biến tích cực do nhiều văn bản pháp luật chồng chéo nhưng chậm sửa đổi, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức. Người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCTN. Nhờ sự linh hoạt, uyển chuyển trong công tác tham mưu, thời gian qua Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được một số kết quả trong công tác tổ chức kiểm tra, giám sát.
 • Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Bình Thuận: Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
  7 năm trước Xã hội
  BT- Sáng 17/5, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc -  dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và quý I/2017. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan.
 • Cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
  7 năm trước Xã hội
  BT- Trong 2 ngày (24 - 25/11/2016), bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Phong Nẫm, Hưng Long (Phan Thiết), Tân Phúc, Tân Hà (Hàm Tân) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Trong đó Quốc hội đã thông qua một số bộ luật, cho ý kiến lần đầu 14 dự thảo luật và xem xét quyết định dừng Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Chính phủ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017…
 • Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2015: Phát hiện 13 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực
  8 năm trước Xã hội
  BT- Chiều 11/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2015, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO