Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Vươn lên trong thế khó

08/01/2023, 05:14

Năm 2022 thực sự là năm nhiều trắc trở trong bối cảnh cả nước nói chung và cả tỉnh nói riêng phải trải qua một thời gian dài căng mình chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Bắc vẫn giữ được ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn năm trước…

ham-thuan-bac.jpg
Một góc Trung tâm hành chính huyện Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Đình Hòa.

Năm 2022 là năm huyện Hàm Thuận Bắc long trọng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hàm Thuận. Tròn 75 năm với 17 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện luôn đề ra các chủ trương, nghị quyết phù hợp thực tiễn địa phương, đưa Hàm Thuận Bắc từ một huyện nghèo nàn, lạc hậu và từng bước vươn mình phát triển. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện luôn xác định: Phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân làm mục tiêu phát triển; tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp luôn duy trì ổn định; các cây trồng, vật nuôi có lợi thế tiếp tục được phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ trong nhân dân, đến nay có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các chế độ, chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất đời sống đối với đồng bào dân tộc được triển khai kịp thời. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng và phong phú theo yêu cầu của thị trường. Hiện nay, toàn huyện có 685 doanh nghiệp và gần 5.400 hộ đăng ký kinh doanh đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn huyện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, điện, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, thủy lợi... Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường, quy hoạch được tăng cường hơn…

htb.jpg
Thi giã gạo trong Ngày hội VHTT các dân tộc huyện Hàm Thuận Bắc năm 2022. Ảnh: N. Lân

Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm và được triển khai tích cực. Kết quả ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 483,63 tỷ đồng, vượt 93,45% dự toán (250 tỷ đồng); so năm 2021 tăng 373,3 tỷ đồng và so với năm 2019 tăng 38,5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 1.219 tỷ đồng, vượt 82,8% dự toán năm (gần 667 tỷ đồng), chi ngân sách theo đúng nghị quyết HĐND huyện, bảo đảm yêu cầu chi thường xuyên, các chính sách an sinh xã hội và chi đầu tư phát triển…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và nâng lên, tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo…

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; tình hình dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi ro... sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển của huyện. Do đó, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc xác định nhiệm vụ thời gian tới sẽ tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Bắc (1/6/1983 - 1/6/2023).

Để thực hiện mục tiêu ấy, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc đã đề ra một số giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là trồng trọt, phát triển vững chắc cây trồng chủ lực, lợi thế, ứng dụng rộng rãi các giống mới trong sản xuất, nhất là đối với cây lúa. Tạo điều kiện phát triển các hình thức hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm có thêm 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới do UBND tỉnh giao. Triển khai tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023. Thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong sản xuất tại 3 xã thuần đồng bào DTTS ở vùng cao. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường. Tích cực huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt từ 7.000 tỷ đồng trở lên, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 700 tỷ đồng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là triển khai khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế qua kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022 và việc giải quyết hồ sơ hành chính trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai…

AN NHIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao 100 phần quà tết cho hội viên, phụ nữ khó khăn
BTO-Trong 2 ngày (6 - 7/1), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Vươn lên trong thế khó