NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tánh Linh: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên
3 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Vì vậy, Huyện đoàn Tánh Linh đã quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO