NGƯỜI CHĂM

Chung tay xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
một tháng trước Pháp luật
Bình Thuận là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống với 35 dân tộc anh em, trong đó có 34 đồng bào dân tộc thiểu số, với 104.066 khẩu/25.665 hộ, chiếm 8,4% dân số của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO