Vấn đề và sự kiện Cập nhật lúc 09:08:58 28/10/2019  (Lượt xem:  3178 )
Thực hiện hiệu quả

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các khâu đột phá để đạt mục tiêu phát triển

BT- Chúng ta đang ở những tháng cuối cùng của năm 2019, chuẩn bị bước qua năm 2020, một năm mang ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Có thể nhận thấy, bước vào kế hoạch năm 2020, Bình Thuận có những thuận lợi căn bản, đó là: 

 Nền kinh tế cả nước triển vọng sẽ tiếp tục khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được củng cố. Ở Bình Thuận, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thêm vào đó, nhiều dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được triển khai quyết liệt, dần hình thành sẽ tạo động lực để thu hút đầu tư,  phát triển kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, tỉnh Bình Thuận cũng gặp phải một số khó khăn, đó là: Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, quy mô của nền kinh tế còn yếu; năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, sự gia tăng mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai...tiếp tục tác động đến sự phát triển của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trước những thuận lợi và khó khăn đó, trong năm 2020, Bình Thuận quyết tâm thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; đầu tư vốn nhà nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công; sở hữu trí tuệ; giải quyết tranh chấp dân sự... bảo đảm công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công. Thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy các loại thị trường phát triển: Thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường tài chính, tín dụng, bảo hiểm; thị trường khoa học và công nghệ; thị trường bất động sản; thị trường lao động; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc chồng lấn các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình do Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách vào 3 trụ cột : Du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không để các công trình, dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, ngành điện, hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các khu đô thị, khu dân cư.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, quản lý giỏi, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp và hiệu quả, đẩy mạnh phát triển đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của đối tượng lao động; theo nhu cầu của thị trường lao động và có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ của tỉnh. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô hình điểm năng suất chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình Thông tin và Truyền thông khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 -2020. Thực hiện tốt chính sách đổi mới công nghệ - thiết bị, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo năng suất và giá trị gia tăng cao, nhất là đối với các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

Với những quyết sách đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, chắc chắn Bình Thuận sẽ đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

Huy Toàn

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Hai đứa trẻ mồ côi cần giúp đỡ

BTO-  Nằm cuối con đường bê tông vào thôn 2, xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) là ngôi nhà tình thương của  em Lâm Thị Minh Thư học sinh lớp 9, Trường THCS Hồng Sơn vừa mất đi hai người thân yêu nhất cũng là trụ cột của gia đình là ba và bà nội.

Xem chi tiết
Sớm khôi phục lại con đường đi cũ

BT- Ông Nguyễn Văn Dũng, xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc phản ánh: Lâu nay, gia đình ông thường xuyên đi lại trên con đường đi cũ tại thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm để sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Năm 2011, hộ ông Đặng Kim Sinh, bà Đỗ Thị Nhàn đến sinh sống, canh tác đã lấn chiếm một phần diện tích đất con đường đi cũ để trồng thanh long, gây khó khăn đi lại cho gia đình ông. Từ năm 2014 đến nay, ông đã làm đơn kiến nghị khôi phục lại con đường đi cũ, nhưng các ngành chức năng chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho ông.

Xem chi tiết
Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao lâu?

Gia đình em được cấp 2 lô đất (khu kinh tế mới) đã đóng tiền thuế, tiền sử dụng đất đầy đủ nhưng đã 03 tháng nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và vẫn chưa biết vị trí đất mặt bằng như thế nào. Đất nhà nước giấy tờ cấp kéo dài, gọi hỏi thì nói chờ gọi. Vậy theo quy định thì thời gian cấp GCNQSDĐ là bao lâu? Gia đình em phải làm thế nào để được cấp giấy tờ theo quy định của nhà nước.

Xem chi tiết
Nguy hiểm khi sử dụng đèn chiếu sáng ban đêm sai quy định

BTO - Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường theo chiều ngược lại bị đèn chiếu pha quá sáng làm lóa mắt không nhìn thấy phía trước gây khó chịu hoặc bị tai nạn thương vong.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
Sao lại sử dụng đường đi vào mục đích khác?

BTO - Khu dân cư Văn Thánh 3, thuộc phường Phú Tài (Phan Thiết) được hình thành nhiều năm nay. Phần lớn các tuyến đường trong khu dân cư đều được thảm nhựa khang trang. Song, có một số tuyến đường người dân chiếm dụng phơi hải sản, đan lưới hoặc họp chợ chiếm hết lòng, lề đường.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533