Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

04/08/2022, 05:37 - Lượt đọc: 1,860

30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn là một Đảng bộ có vị trí quan trọng trong Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối luôn đoàn kết tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

hinh-dang-uy-khoi.jpg

Sau khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, ngày 15/5/1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ra Thông báo số 11 – TB/TU về việc thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Thuận. Đến năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định phân chia Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh (đến tháng 5/2010 đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Năm 2019, nhằm đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Trải qua 30 năm, với nhiều thay đổi về mô hình, tổ chức bộ máy nhưng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua gian khổ, thử thách để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống tổ chức Đảng. Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được chú trọng. Đội ngũ cấp ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch cấp ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc. Phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

Song song đó, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Để Đảng bộ ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất, Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên, nghiêm túc, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị; gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn khối.

Thời điểm mới chia tách, Đảng bộ Khối chỉ có 61 cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 9 đảng bộ và 52 chi bộ, thì đến ngày 31/12/2019, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở đảng với 5.346 đảng viên. Có thể nói, 30 năm chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng và phát triển quê hương, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối luôn luôn kiên định với đường lối đổi mới, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Phát huy truyền thống, trong thời gian đến, toàn Đảng bộ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và mục tiêu của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Theo đó, toàn Đảng bộ Khối xác định không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời triển khai quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Từng tổ chức đảng cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Quyết tâm xây dựng từng tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH NHÀN

Bài liên quan
Tạo đà cho nông thôn vươn cao
Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, thu nhập của người dân tăng lên, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp là thành quả chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh