Hàm Tân: Nỗ lực xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

28/06/2017, 10:20 - Lượt đọc: 12

BT- Mặc dù có nhiều cố gắng, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) trên địa bàn huyện Hàm Tân vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN, thời gian qua công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DNNKVNN huyện, cấp ủy các xã, thị trấn, Mặt trận - đoàn thể huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện rộng rãi, nhất là đối tượng công nhân, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để khảo sát thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội cũng được tăng cường. Bên cạnh đó nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã ban hành kế hoạch thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đến nay huyện đã lập danh sách cử 1 quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong DNNKVNN trên địa bàn huyện Hàm Tân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện toàn huyện mới chỉ có 3 đảng viên làm việc ở 3 doanh nghiệp khác nhau, chưa có tổ chức Đảng nào được thành lập. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hàm Tân mới được chia tách, cơ sở vật chất còn nghèo nàn nên ít thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Hiện toàn huyện chỉ có 22 DNNKVNN đang hoạt động có từ 10 lao động trở lên, với tổng số hơn 800 lao động. Phần lớn các doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động không ổn định, số lượng lao động ít, chủ yếu là lao động phổ thông và có sự biến động liên tục. Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp né tránh, ngại tiếp xúc với Ban chỉ đạo huyện, không muốn thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp mình. Ngoài ra, một bộ phận công nhân người lao động chưa giác ngộ về chính trị, không thiết tha, phấn đấu vào Đảng. Huyện ủy Hàm Tân thẳng thắn nhìn nhận, còn những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng là do hoạt động của Ban chỉ đạo huyện chưa thật sự hiệu quả. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên chưa quyết liệt, chưa đồng bộ. Vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác xây dựng Đảng chưa được phát huy đúng mức.

Theo Huyện ủy Hàm Tân, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, kết luận, nghị định của trên về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNN KVNN. Qua đó nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, đảng viên, các đoàn thể và chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong loại hình doanh nghiệp này. Tập trung kiện toàn, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, làm cho các tổ chức này thực sự trở thành hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Tiếp tục khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong các DNNKVNN; quan tâm hơn nữa việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNN KVNN.

Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Nỗ lực xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước