Theo dõi trên

Học tập và làm theo Bác: Khơi dậy khát vọng xây dựng Bình Thuận giàu đẹp, văn minh

12/08/2022, 05:36

30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt từ khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chính thức phát động, thì việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, tạo nên ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, khơi dậy ý chí mạnh mẽ, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

z3634704976963_470518e39c2b7fa4a6163c8f22795d39.jpg

Năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Đến ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW. 5 năm sau, ngày 15/5/2016, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ra đời. Và ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với cả nước, những năm qua Bình Thuận đã tổ chức, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực đã được triển khai, từ đó mang lại những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa, mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả của cuộc vận động đã làm từng cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo Bác với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tạo được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; dân chủ cơ sở cũng như dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được phát huy. Trong quá trình thực hiện, Bình Thuận xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các giai đoạn, trong đó, cốt lõi tập trung vào các nhiệm vụ như: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Ở nhiều địa phương, đơn vị, cấp ủy, chính quyền đã bám sát tình hình thực tiễn, điều kiện để xác định những nội dung đột phá, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bình Thuận cũng đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

z3634705003972_7ebb67000d3c4e54fe2e568f7f50f978.jpg

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được tập thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương suy tôn, khen thưởng trên các lĩnh vực, thật sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân… Giai đoạn 2016 - 2018, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương biểu dương, khen thưởng cho 194 tập thể và 253 cá nhân; cấp tỉnh khen: có 64 tập thể và 64 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy biểu dương; 10 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở cấp tỉnh, đúng dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Giai đoạn 2018 - 2020, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 vào ngày 19/5/2020, các cấp ủy đã đề nghị cấp tỉnh khen 126 tập thể và cá nhân, trong đó: Bí thư Tỉnh ủy biểu dương 50 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục xác định quán triệt, tập trung thực hiện tốt các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đó là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đúng mức việc rà soát phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khang trang ngôi trường ven biển
Con đường Ung Chiếm trải nhựa, chạy dài ven biển, nhưng đoạn đầu khá chật hẹp, bởi hai bên đường là các cơ sở dạy học của Trường tiểu học Phú Hài 2. Điểm trường chính nằm bên trái có 9 phòng học và 7 phòng chức năng, hiệu bộ; bên phải đường là điểm trường phụ có 4 phòng học.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học tập và làm theo Bác: Khơi dậy khát vọng xây dựng Bình Thuận giàu đẹp, văn minh