PAR INDEX

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV): Chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
3 tháng trước Chính trị
Lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ và các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ… là một trong những nội dung Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.
 • Nỗ lực tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính
  8 tháng trước Xã hội
  Với tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, điều hành quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thời gian qua công tác cải cách hành chính của Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng cao.
 • Tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính
  một năm trước Xã hội
  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là đột phá chiến lược trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ chính trị của mình hàng năm, thường xuyên chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá về các kết quả đạt được trong CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng.
 • Vì sao chỉ số hài lòng của người dân ở Bình Thuận liên tục thấp?
  một năm trước Xã hội
  Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chủ trương: “Có giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Thực hiện cải cách hành chính toàn diện, hoạt động hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm... phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm trên 85%”.
 • Nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: Chìa khóa “để thành công”
  một năm trước Xã hội
  Ngày 7/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đây là “chìa khóa” để các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt hơn. Từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh gắn với xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tổ chức.
 • Cải thiện chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI
  một năm trước Xã hội
  BTO- Sáng 27/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo phân tích chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của tỉnh.
 • Họp trực tuyến sơ kết Chỉ thị 11 Tỉnh ủy
  một năm trước Chính trị
  Sáng ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp trực tuyến sơ kết Chỉ thị 11/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
 • 
Chỉ số PAR INDEX tăng 2,65 điểm
  một năm trước Chính trị
  BTO-Sáng 6/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì hội nghị trực tuyến cùng với Sở Nội vụ của 63 tỉnh thành trong cả nước để đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và có những định hướng đến hết năm 2022.
 • Cải cách Hành chính: Cải thiện các chỉ số phải gắn với phong trào thi đua
  2 năm trước Xã hội
  Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến địa phương.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cải cách hành chính “5T”, “5K”
  2 năm trước Chính trị
  Năm 2022 dự báo là một năm đầy thử thách trong phát triển kinh tế - xã hội đối với Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh thống nhất đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 là trên 7%. Để đạt mục tiêu đề ra, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng.
 • Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2025
  2 năm trước Xã hội
  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 • Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index)  năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 
  4 năm trước Xã hội
  BTO-  Công tác cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai thực hiện hường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống chính trịcủa tỉnh.  Là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh. Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 • Cải thiện chỉ số PaPi, Par Index: Cần giải pháp đột phá
  6 năm trước Xã hội
  BT- So năm 2016, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh đều giảm về thứ hạng. Điều này cho thấy nỗ lực cải cách hành chính, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân – đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ các chương trình cải cách mà chính quyền mang lại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO