Chính trị Cập nhật lúc 14:18:58 27/07/2020  (Lượt xem:  5995 )
Công tác tuyên giáo

Công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng

BT- Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng được đặt lên hàng đầu nhằm tuyên truyền làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu Đảng, tin Đảng và đi theo con đường cách mạng vô sản của Đảng để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Từ yêu cầu đó, Đảng ta thành lập Ban Cổ động - Tuyên truyền để tuyên truyền, vận động, tập hợp các lực lượng trí thức, công nhân, nông dân yêu nước đứng lên theo Đảng đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô - viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đối với công tác Tuyên giáo tỉnh nhà, ngay khi chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập tại làng Tam Tân (1930), công tác Tuyên giáo đã làm nhiệm vụ tuyên truyền đường lối xây dựng Đảng, tuyên truyền lòng yêu nước, chống thực dân Pháp và phong kiến, xây dựng cơ sở cách mạng; đồng thời, phát hành tờ báo nội bộ, lấy tên “Nhân đạo” và một số tài liệu “bỏ túi” nói về Cách mạng Tháng Mười Nga, Công xã Pari, Công xã Quảng Châu... in truyền đơn cho các cuộc đấu tranh. Có thể nói, tờ “Nhân đạo” là tờ báo đầu tiên của Đảng bộ Bình Thuận làm nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng trong nhân dân. Do điều kiện đảng viên hoạt động bí mật, công tác tuyên truyền vừa kết hợp tuyên truyền miệng, vừa dùng truyền đơn, bản tin, nội san, cổ vũ, hướng dẫn phong trào. Biện pháp đó đã có tác dụng nhất định, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân theo đường lối của Đảng.

Tháng 9/1949, Ban Tuyên huấn Bình Thuận được thành lập; sau khi được thành lập, Tuyên huấn Bình Thuận đã cùng Đảng bộ và nhân dân góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược (1949 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) và xây dựng phát triển quê hương (1975 - 2020). Thực hiện Nghị quyết TW6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bố trí, sắp xếp từ 6 phòng chuyên môn còn 3 phòng: (1) Tổng hợp – Lịch sử Đảng, (2) Thông tin – Tuyên truyền, (3) Lý luận chính trị - Khoa giáo.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo Bình Thuận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực của Tuyên giáo theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, tập trung tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời tham mưu kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Đại hội Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết số 04 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng”. 

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, đội ngũ Tuyên giáo Bình Thuận là những cán bộ, đảng viên được thử thách rèn luyện, trưởng thành trong 2 cuộc kháng chiến, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước, hội nhập và phát triển. Được cấp ủy phân công nhiệm vụ, cán bộ ngành Tuyên giáo qua từng thời kỳ với bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm, vượt qua gian khổ hăng say công tác, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng, giao trọng trách.

Kỷ niệm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo đều có tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác Tuyên giáo tỉnh nhà nói riêng, củng cố và tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Trao 220 phần quà cho người mù huyện Tuy Phong

  BTO- Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhóm Phước Thiện họ đạo Cao Đài, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang  tổ chức tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Phong.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

  BT- Dù đã triển khai nhiều biện pháp, song tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Phan Thiết vẫn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy nổ…

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Chớ vội bỏ khẩu trang

  BT- Mặc dù, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, nhưng để đề phòng, cơ quan chức năng thành phố vẫn kêu gọi người dân cùng chung tay thực hiện phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần không được lơ là, chủ quan nên hiện nay ở các tuyến đường trong TP. Phan Thiết đều treo các bảng băng rôn với những câu tuyên truyền như: “Gia đình cùng vui - đẩy lùi Covid-19” hay “Giãn cách xã hội - kết nối yêu thương”… 

  Xem chi tiết
  Đoạn đường tiềm ẩn tai nạn giao thông

  BTO- Từ tháng 8/2020, Trường THCS Thủ Khoa Huân từ đường Nguyễn Đình Chiểu chuyển lên học tại cơ sở mới nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (ĐT 706B) phường Hàm Tiến (TP. Phan Thiết). Hàng ngày hơn 560 học sinh đến trường bằng phương tiện ô tô, xe đạp điện và phụ huynh chở bằng xe máy.

  Xem chi tiết
  Đau khổ con đường trời nắng cũng ngập

  BTO- Một con đường ở khu tái định cư thuộc thôn 3, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc đang ngập ảnh hưởng rất lớn cho những người dân ở đây.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533