Theo dõi trên

Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/1976 - 27/10/2023): 47 năm hoàn thành sứ mệnh tuyên truyền

26/10/2023, 16:50 - Lượt đọc: 21,606

Kể từ ngày thành lập vào những ngày cuối tháng 10/1976, có thể khẳng định 47 năm qua, Báo Bình Thuận đã hoàn thành tốt sứ mệnh tuyên truyền của mình. Trong bất cứ thời điểm nào, Báo Bình Thuận luôn thể hiện rõ nét sự song hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Bình Thuận, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân và các dân tộc tỉnh nhà.

z4820152723341_1331e1cf5c3d9dba6665670ad8fa88c9.jpg

Sứ mệnh…

Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Bình Thuận, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, góp phần kết nối thông tin cho mọi người dân trong tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Báo Bình Thuận luôn đặt mục tiêu tuyên truyền đầy đủ, kịp thời và sâu rộng những nội dung quan trọng, các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến nhân dân. Trong từng số báo, tin, bài của Báo Bình Thuận luôn tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh làm việc với các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Trên báo in và báo điện tử, Báo Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền những vấn đề xã hội quan tâm như tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội… qua đó giúp nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc, đồng thời giúp cho lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông… giúp người dân ổn định cuộc sống. Trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng, Báo Bình Thuận thường xuyên thực hiện các bản tin, bài viết, phóng sự để tuyên truyền về biển đảo, về thông tin đối ngoại, về những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đặc biệt là tình hình biển Đông. Các hoạt động của lực lượng vũ trang, công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được Ban Biên tập chỉ đạo cập nhật kịp thời, thông tin đầy đủ và chính xác… Trong công tác Xây dựng Đảng, Báo Bình Thuận chú trọng chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ, kịp thời và sâu rộng những nội dung quan trọng đến nhân dân các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt các Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị thứ 4 của BCHTW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Đặc biệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy, Ban Biên tập xác định là một giải pháp quan trọng, thường xuyên phát động mạnh mẽ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ và đối với toàn thể cán bộ, viên chức Báo Bình Thuận phải xem đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Với yêu cầu đặt ra cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải thực hiện tốt những lời dạy của Bác, mỗi nhà báo, mỗi cán bộ, viên chức của Báo Bình Thuận phải thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị của mình; tất cả lương tâm, trách nhiệm, trí tuệ và đạo đức của người làm báo phải được thể hiện trong từng bản tin, từng phóng sự, từng tác phẩm báo chí của mình.

z4820074001056_4a08cebc0eec21b69b2c5047f434808a.jpg

… và trách nhiệm

Với sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận, 47 năm qua, đội ngũ những người làm báo của Báo Bình Thuận luôn xác định trách nhiệm to lớn và vẻ vang của mình. Theo đó trong chỉ đạo, điều hành cho đến quá trình tác nghiệp chuyên môn và xuất bản, Báo Bình Thuận thường xuyên bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa thông tin, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng... Là cơ quan báo chí, Đảng ủy, Ban Biên tập xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng, do vậy thường xuyên phát động mạnh mẽ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với những người làm báo, theo nội dung và tiêu chí hết sức cụ thể, đó là: Về phẩm chất đạo đức, nhà báo phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thỏa mãn “cho bài mình là tuyệt rồi”, thiếu tinh thần học hỏi, cầu thị. Luôn ghi nhớ lời Bác dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần tu dưỡng đạo đức cách mạng”. Về đạo đức nghề nghiệp, những người làm báo phải luôn tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”; Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, không nói, không viết; Trước khi viết bài phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận… Tất cả những vấn đề này sẽ thể hiện rõ nét lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp đối với người làm báo mà Ban Biên tập đặt ra.

z4820074491416_c8a9af2226ba1cce9c70e0aeb716fbad.jpg

Ngày nay, khi cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn, phát triển toàn diện, được bạn bè trong và ngoài nước trân trọng, đánh giá cao, nhưng bên cạnh đó sự nghiệp cách mạng sẽ luôn đứng trước thời cơ đan xen thách thức; vai trò của báo chí cách mạng nói chung, của Báo Bình Thuận nói riêng luôn luôn và ngày càng quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong phát huy quyền làm chủ, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân; trong xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong cổ vũ, tôn vinh điều thiện, cái đẹp, cái tiến bộ; lên án cái xấu, cái ác; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trì trệ… và tất cả những gì phương hại tới lợi ích quốc gia. Do vậy tập thể Báo Bình Thuận phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cổ vũ mạnh mẽ những thành tựu đổi mới của tỉnh nhà, tích cực quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh tập trung vào các trụ cột kinh tế biển, du lịch, năng lượng, nông nghiệp xanh… đưa Báo Bình Thuận phát triển ngày càng vững mạnh, khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                                  

B.B.T


(1) Bình luận
Bài liên quan
Các cơ quan, địa phương chúc mừng Báo Bình Thuận nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Chiều nay (16/6), Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thành ủy Phan Thiết đã đến thăm, chúc mừng Báo Bình Thuận nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/1976 - 27/10/2023): 47 năm hoàn thành sứ mệnh tuyên truyền