UBND HUYỆN TUY PHONG

Tuy Phong: Quản lý nhà nước trong thu hút đầu tư năng lượng
2 tháng trước Kinh tế
Việc hàng chục dự án năng lượng đã và đang đầu tư trên địa bàn huyện Tuy Phong đang đặt ra vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, để đảm bảo phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất đai, hài hòa lợi ích giữa các bên trong khai thác tài nguyên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO