PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Phát triển đảng viên cho học sinh, sinh viên: Những việc cần làm ngay
7 ngày trước Chính trị
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài học kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng trong HSSV được rút ra, để từ đó thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn trong thời gian đến.
 • Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân: Quan tâm hơn đến đội ngũ chủ doanh nghiệp
  8 tháng trước Chính trị
  Thực tế cho thấy, đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân cơ bản là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường. Thời gian qua, một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân có nguyện vọng thiết tha vào Đảng, do vậy, trong công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân cần quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 • Tạo nguồn để phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên
  9 tháng trước Chính trị
  Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên.
 • Sơ kết giữa nhiệm kỳ: Kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu
  10 tháng trước Chính trị
  Nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm vụ phát triển đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của tỉnh Bình Thuận đạt từ 5% trở lên trên tổng số đảng viên, đứng thứ 3/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương và cao hơn so với Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu: “Tỷ lệ kết đảng viên hàng năm đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên”.
 • Đức Linh đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới
  11 tháng trước Chính trị
  Chỉ tiêu trong năm 2023 huyện Đức Linh sẽ phát triển 170 đảng viên mới. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, địa phương này mới kết nạp được 65 đảng viên, đạt 38,2%. Nhiều giải pháp được đưa ra để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tốt.
 • Bài dự thi Giải cờ đỏ:
Phát triển đảng viên mới tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng
  11 tháng trước Chính trị
  BTO-Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng.
 • Tăng cường phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân
  một năm trước Chính trị
  Nghị quyết 07 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành vào năm 2021 như một làn gió mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc bổ sung nguồn lực cho Đảng, góp phần xác lập nền tảng hạt nhân chính trị ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp.
 • Phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2023: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ
  một năm trước Chính trị
  Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Theo đó, trong 6 tháng đầu 2023, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên, thực trạng của vấn đề này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần biện pháp tháo gỡ.
 • Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Chú trọng nhân tố là lãnh đạo doanh nghiệp
  một năm trước Chính trị
  Đại hội XIII của Đảng khẳng định chủ trương phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng và nhấn mạnh: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi.
 • Phát triển đảng viên mới ở Bắc Bình: Hành trình “xây” và “chống”
  một năm trước Chính trị
  1. Với danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” được Nhà nước trao tặng, với những căn cứ Khu Lê Hồng Phong, Lệ Nghị - Bá Ghe… đã hun đúc nên truyền thống của vùng đất anh hùng nên cũng dễ hiểu khi nhiều năm qua, năm nào Bắc Bình cũng làm tốt công tác phát triển đảng viên, dù vấp phải nhiều trở ngại như địa bàn rộng; nhiều thôn, xã là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thanh niên đi làm ăn xa…
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023
  một năm trước Chính trị
  BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Công văn số 656-CV/TU giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023 cho các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 • Đẩy mạnh phát triển đảng viên những tháng cuối năm
  một năm trước Chính trị
  8 tháng qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.138 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 56,9% kế hoạch đề ra. Để hoàn thành chỉ tiêu năm nay, toàn tỉnh phải kết nạp 2.000 đảng viên. Hiện nay, hầu hết các Đảng bộ trực thuộc tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2022.
 • Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên: Tạo nguồn từ phong trào thực tiễn
  một năm trước Chính trị
  Đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh. Do đó, trong thời gian qua, việc giới thiệu những học sinh, sinh viên ưu tú cho Đảng luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện.
 • Nỗ lực phát triển đảng viên mới
  2 năm trước Chính trị
  Năm 2022, Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển Đảng cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh là 2.000 đảng viên. Theo đó những tháng đầu năm, các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Thế nhưng, đến cuối tháng 5, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ đạt ở mức thấp 18,70%, so với chỉ tiêu đề ra.
 • Hội nông dân Tánh Linh: Chú trọng công tác phát triển đảng viên
  2 năm trước Chính trị
  Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tánh Linh đã quan tâm đến công tác rèn luyện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
 • Nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới
  2 năm trước Chính trị
  BT- Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, qua 6 tháng đầu năm, kết quả đạt được của công tác này trong toàn Đảng bộ tỉnh đạt rất thấp. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như phải tập trung cho một số sự kiện quan trọng diễn ra thì vẫn còn đó những nguyên nhân chủ quan khiến công tác này chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
 • Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành tốt việc phát triển đảng viên
  2 năm trước Chính trị
  BT- Trong 6 tháng đầu năm 2021, hầu hết các huyện, thị, thành ủy và cácđảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng viên mới.
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới
  3 năm trước Chính trị
  BT- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ. Qua đó, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.
 • Hội Phụ nữ Tánh Linh: Chú trọng công tác phát triển đảng viên
  3 năm trước Chính trị
  BT- Cùng với việc nỗ lực thực hiện tốt công tác hội, thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Tánh Linh đã luôn quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu những hội viên ưu tú cho cấp ủy cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay công tác kết nạp đảng viên là hội viên Hội LHPN tại huyện đạt nhiều kết quả tích cực. 
 • Phát triển đảng viên không “chạy đua” theo số lượng
  3 năm trước Chính trị
  BT- Công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng nhằm gia tăng về mặt số lượng, đồng thời củng cố về mặt chất lượng góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.
 • Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông: Phát triển đảng viên vượt kế hoạch
  4 năm trước Chính trị
  BTO- Sáng 16/5, Đảng bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lê Đức Hùng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO