SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mở rộng thư viện để phát triển “văn hóa đọc” trong cộng đồng
15 giờ trước Văn hóa - Thể thao
Từ khi thành lập (tháng t4/1992) đến nay Thư viện tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển, thu hút đông đảo người đọc. Thư viện đã đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao dân trí; phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO