TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Hàm Thuận Bắc: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận
một tháng trước Xã hội
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước; lịch sử truyền thống Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ tại Salon - xã Đông Giang... đã tổ chức được 400 đợt, thu hút trên 16.702 lượt người tham dự.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO