CÔNG TÁC HỘI

Phụ nữ bắt nhịp với công nghệ số
3 tháng trước Chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đã và đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động Hội cũng như sự phát triển của phụ nữ. Với chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số trong tổ chức Hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số Quốc gia.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO