GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở HÀM THUẬN NAM


Giảm nghèo bền vững ở Hàm Thuận Nam:
Để không ai bị bỏ lại phía sau…
3 tháng trước Xã hội
Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam được quan tâm triển khai thực hiện đem lại kết quả tích cực cũng nhờ có sự chung sức hỗ trợ vì hộ nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO