Góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

04/08/2021, 08:59

BT- Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Thuận đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên để đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động BHXH tỉnh.

Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định 105 ngày 4/8/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10/1995. Đến tháng 1/2003 BHXH tỉnh Bình Thuận tiếp nhận thêm nhiệm vụ bảo hiểm y tế (BHYT) từ BHYT tỉnh Bình Thuận theo quyết định số 20/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam. Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, BHXH Bình Thuận cơ bản hoàn thiện về cơ cấu tổ chức với 10 phòng nghiệp vụ và BHXH 9 huyện, thị xã với 220 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất của các đơn vị được xây dựng khang trang, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực qua các năm.

Từ những biện pháp cơ bản của BHXH Bình Thuận thực hiện trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân từng bước nhận thức đúng về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tạo sự bình đẳng trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN giữa các thành phần kinh tế theo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. Số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày càng phát triển, tính đến 31/12/2020 tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 23,3% lực lượng lao động, trong đó BHXH tự nguyện chiếm gần 1,7% lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 20% lực lượng lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 90,26% dân số, vượt chỉ tiêu bao phủ mà Chính phủ giao cho Bình Thuận năm 2020 (90%)

BHXH tỉnh Bình Thuận cũng đảm nhận tốt việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, từng bước đã kiểm soát được quỹ KCB BHYT. Từ năm 2003 đến nay, thực hiện chi trả cho hơn 15 triệu lượt người khám, chữa bệnh với tổng số tiền trên 7.000 tỷ đồng, đảm bảo tốt nhất mọi quyền lợi cho người có thẻ khi đi KCB BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng là công cụ hữu hiệu trong triển khai nhiệm vụ của BHXH tỉnh Bình Thuận. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng được đặc biệt quan tâm. Năm 2009, thực hiện 263 thủ tục hành chính; năm 2015 còn 115 thủ tục hành chính và đến nay cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, như rút ngắn thời hạn như:  cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 5 ngày, thẻ mới BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, việc cấp lại thẻ do mất hỏng được thực hiện trong ngày, điều chỉnh thẻ BHYT có thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày, giải quyết hồ sơ hưu trí từ 20 ngày xuống còn 12 ngày làm việc, giải quyết hưởng BHXH 1 lần từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong các lĩnh vực công tác, đến nay toàn tỉnh có trên 97% đơn vị đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng luôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay

Với những nỗ lực vượt mọi khó khăn, hạn chế trong 26 năm qua, ghi nhận những thành quả mà tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Thuận  đạt được, Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng nhiều bằng khen, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó nổi bật là năm 2005, BHXH Bình Thuận nhận Huân chương Lao động hạng ba; năm 2012 nhận thưởng Huân chương lao động hạng nhì (giai đoạn 2008-2012) và đang làm hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (giai đoạn 2012-2020). Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2018 vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Thuận; Bằng khen của Chính phủ năm 2003 và giai đoạn 2006-2008; Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt nam năm 2014, 2018, 2020. Ngoài ra còn có nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và Kỷ niệm chương, cờ thi đua của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam...

Đổi mới toàn diện về truyền thông BHXH

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 26 năm qua, năm 2021 và những năm tiếp theo, BHXH Bình Thuận tiếp tục xây dựng, phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh trên mọi lĩnh vực, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành với các đơn vị. Đổi mới toàn diện công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng khu vực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức người dân. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Số người tham gia BHXH bắt buộc năm 1995 là 18.910 người thì đến năm 2000 số người tham gia BHXH là 30.608, tăng 61,9% so với năm 1995, tăng lên 65.334 người vào năm 2005; có 82.669 người vào năm 2015 và 92.050 người vào năm 2020, so với năm 1995 tăng 4,8 lần, bình quân mỗi năm tăng khoảng 19,5%. Số người tham gia BHYT tăng từ 18.910 người năm 1995 lên 30.608 người vào năm 2000; 308.845 người vào năm 2005, 569.066 người vào năm 2010,  841.303 người vào năm 2015 và 1.018.718 người vào năm 2020. So với năm 1995, tăng hơn 53,9 lần, bình quân mỗi năm tăng 215%. Theo ước tính, lực lượng lao động năm 2020 của tỉnh Bình Thuận có khoảng 730.294 người.

Đặng Minh Thông


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân