SỞ Y TẾ

Đẩy mạnh truyền thông dân số và phát triển
một tháng trước Xã hội
Sở Y tế vừa xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động công tác truyền thông dân số và phát triển năm 2024 với mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác dân số và phát triển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO